Reference

mojí práce

Jak jste se v mojí terapii cítil?

V první řadě musím ocenit váš empatický přístup, který mi jakožto nováčkovi pomáhal o svých problémech začít mluvit. Celkově na mě velmi dobře působil váš lidský a chápavý styl vedení terapie. Líbilo se mi také zadávání úkolů, které mi pomáhalo myslet na proces terapie i mimo naše společná sezení.

Jirka