Jak to probíhá?

Pouze klient je expert na svůj život...

Individuálního sezení: 

Úvodní sezení je o vzájemném poznání a definici vaší zakázky. Bavíme se o tom, co byste potřebovali, co od terapie očekáváte a jaký je Váš cíl. 

V dalším sezení pak pracujeme na vašem tématu, které je pro vás aktuální (deprese, úzkosti, nespavost, nespokojenost, vztahové problémy). 

Doporučená celková doba procesu psychoterapie je 8-10 setkání ideálně po třech týdnech. 

Cílem je nastartování změny ve vašem životě, nalezení východiska z problémové situace a vydaní se vlastní cestou spokojenosti. 

Systemická rodinná terapie:

Je určena rodičům s dítětem, či dětmi, nebo dospělým členům rodin, které řeší nějaký problém týkající se vztahů uvnitř rodiny. Kromě rodičů a dětí to mohou být například partneři dětí, či  širší rodina. 

Zásadní věc ovšem je, že jde o dobrovolné sezení, všichni účastníci terapie se sezením souhlasí. 

Jako terapeut pomáhám nastartovat v rodině změnu ve způsobu komunikace jejích členů. Pomocí mojí terapie pak členové dokáží získat nadhled nad zdánlivě neřešitelnými situacemi. 

Cílem terapie je především vzájemný respekt mezi členy rodiny a pocit bezpečí. Systemická rodinná terapie je formou terapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se rodině umožnit je překonat a dosáhnout harmonického a zdravého fungování celé rodiny. 

Vztahy jsou natolik propojené v rámci celku, že neexistuje důsledek a příčina, tudíž neexistuje "viník", který za vše může a je za problém sám odpovědný. 

Rodinná terapie klade dále velký důraz na komunikaci v rodině a hledání jejího zlepšení. Jako terapeut nikoho nesoudím, ale zůstávám vždy neutrální a respektující. 
 
Dětská psychoterapie probíhá s dítětem buď individuálně či v rámci rodinné terapie spolu s rodičem.