Kdo jsem

Otevřete jen to, co skutečně chcete...

MgA.Josef Rosen

Jmenuji se Josef Rosen, již 14 let se věnuji pedagogické činosti jako lektor primární prevence a tvůrce programů v rámci organizace Divadelta. (www.divadelta.cz)

Poslední dva roky se věnuji terapeutické práci s rodinou a dospělými klienty pomocí systemické terapie. 

Systemická terapie je psychoterapeutický  směr, který se soustředí na systém, který může být například rodina, či, pracovní prostředí apod. a zkoumává vzájemné kontexy a postoje klienta. Systemická terapie je nedirektivní, podpůrná a vede k přesvědčení, "že klient je expert na svůj život". Jako terapeut společně s klientem reflektuji klientovi změny k lepšímu a  hledám jeho zdroje.

Zaměřuji se také na školení emoční inteligence učitelů a práci s konfliktem. V roce  2009-2022 jsem působil jako lektor ve firmě Impropact, která vzdělávala firmy pomocí divadelních technik.

Dále pracuji jako herec a Zdravotní klaun.

Vystudoval jsem magisterské studium DAMU-KVD.

Absolvoval jsem dvouletý psychoterapeutický kurz "Gestalt terapie doslova". V kavárně Lajka jsem vedl svépomocnou skupinu pro začínající otce "Tatínkové". V současné době jsem frekventantem v systemickém výcviku Umění terapie GI.  Terapii vnímám jako cestu, kdy chvili bych šel s Vámi k rozcestí, než se vydáte vlastní cestou….