Systemická terapie, rodinná terapie a poradenství.

Když se změníme my, ostatní musí na naši změnu reagovat...

Individuální systemická terapie

Prostor pro náš individuální soukromý rozhovor. To vše v důvěrném a bezpečném prostředí. Budeme společně terapeuticky pracovat na tom, co Vás právě teď nejvíce tíží.

Terapeutický rozhovor trvá 60 minut v prostoru na Praze 6.

Dětská psychoterapie

´Cílem je, abych pomohl dětem, které zažily ve svém životě zásadní změnu (rozvod rodičů, stěhování, ale i výchvoné problémy ve škole). Zaměřuji se na hledání jejich vlastních zdrojů s cílem zvýšit jejich sebevědomí a sebehodnocení a podpořit celkový rozvoj. Terapie probíhá v úzké spolupráci s rodinnou. Sezení je s dítětem jednotlivě, s rodičem nebo s oběma zároveň. Terapeutický rozhovor trvá 60 minut.

Systemická rodinná terapie

Důsledek a příčina souvisí v propojenosti celého rodinného systému. Pomohu Vám ho pojmenovat a odkrýt. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Terapeutický rodinný rozhovor, kdy jsou přítoni všichni členové  trvá 90 minut.

S čím mohu pomoci:

- individuální poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních otázkách či nesnázích.

- pomoc při pocitech prázdnoty, sníženého sebevědomí, vnitřní nepohody, pocitu neuspokojivého života.

- podpůrnou psychoterapii a poradenství při úzkostných či depresivních stavech.

-ujasnění myšlenek

-práci s negativními myšlenkami a vnitřním kritikem.

- výchovné problémy

- závislost na mobilu 

ON-LINE- Tak blízko, přitom tak daleko. Možnost se propojit v klidu Vašeho domova. Délka 60 minut. 
 
PÁROVÁ TERAPIE- Misto pro Vaše společné sdílení pocitů, přání a očekávání. Hledáme to, co Vám funguje…Terapie trvá 90 minut a vedeme jí spolu s kolegyní z Výcviku GI.

Objednejte se ještě dnes: terapiepraha6@gmail.com

+420 777 933 563

Pro učitelský sbor

Terapie a "sdílecí kruh" pro učitele.
Prostor pro Vaše pocity, aktuální myšlenky. To vše v důvěrném, nehodnotícím pristředí. Vzájemné pochopení pomáhá a zlepšuje vztahy na pracovišti. Kruh probíhá přímo ve vaší škole, či při menším počtu v terapeutovně.