Systemická terapie, rodinná terapie a poradenství.

Když se změníme my, ostatní musí na naši změnu reagovat...

Individuální systemická terapie

Prostor pro náš soukromý rozhovor.  Důvěra, bezpečí a podpora. Pochopení pomáhá.

Terapeutický rozhovor trvá 60 minut v prostoru na Praze 6.

On-line terapie

Tak daleko, přitom tak blízko. Možnost připojit se odkudkoliv pomocí platformy Google Meet.

Systemická rodinná terapie

Důsledek a příčina souvisí v propojenosti celého rodinného systému. Pomohu Vám ho pojmenovat a odkrýt. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Terapie rozhovor, kdy jsou přítoni všichni účastníci  trvá 90 minut.Mohu pomoci 


- individuální poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních otázkách či nesnázích.

- pomoc při pocitech prázdnoty, sníženého sebevědomí, vnitřní nepohody, pocitu neuspokojivého života apod.

- podpůrnou terapii a poradenství při úzkostných stavech, depresivních stavech, psychotických a neurotických poruchách, poruchách osobnosti, poruchách příjmu potravy apod.