Systemická terapie, rodinná terapie a poradenství.

Když se změníme my, ostatní musí na naši změnu reagovat...

Individuální systemická terapie

Prostor pro náš individuální soukromý rozhovor. To vše v důvěrném a bezpečném prostředí. Budeme terapeuticky pracovat na tom, co Vás právě teď nejvíce tíží.

Terapeutický rozhovor trvá 60 minut v prostoru na Praze 6.

On-line terapie

Tak daleko, přitom tak blízko. Možnost připojit se odkudkoliv pomocí platformy Google Meet.

Systemická rodinná terapie

Důsledek a příčina souvisí v propojenosti celého rodinného systému. Pomohu Vám ho pojmenovat a odkrýt. Sezení se může účastnit kdokoliv, koho rodina považuje za svého člena nebo je pro terapii rodiny důležitý. Terapeutický rodinný rozhovor, kdy jsou přítoni všichni členové  trvá 90 minut.

S čím mohu pomoci:

- individuální poradenství v osobních, partnerských, rodinných a pracovních otázkách či nesnázích.

- pomoc při pocitech prázdnoty, sníženého sebevědomí, vnitřní nepohody, pocitu neuspokojivého života.

- podpůrnou psychoterapii a poradenství při úzkostných či depresivních stavech.

-ujasnění myšlenek.-práci s negativními myšlenkami a vnitřním kritikem.

Objednejte se ještě dnes: terapiepraha6@gmail.com

+420 777 933 563

Pro učitelský sbor

Terapie a "sdílecí kruh" pro učitele.
Prostor pro Vaše pocity, aktuální myšlenky. To vše v důvěrném, nehodnotícím pristředí. Vzájemné pochopení pomáhá a zlepšuje vztahy na pracovišti. Kruh probíhá přímo ve vaší škole, či při menším počtu v terapeutovně.